Header

Ubezpieczenia na życie

zabezpiecz Siebie i Twoich bliskich

1.Indywidualne ubezpieczenie na życie oraz dożycie

Umowa ubezpieczenia tego rodzaju jest zawierana na czas określony. Wypłata świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie i dożycie, następuje w przypadku śmierci ubezpieczonego w tym okresie lub dożycia przez niego daty granicznej. Polisa może zostać rozszerzona o dodatkowe świadczenia np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operację i wiele innych.

Najdroższy ubezpieczony i sfinansowany samochód o wartości:
3,8 mln zł
zostań
naszym klientem
Liczba zadowolonych klientów:
0

2.Ubezpieczenie na życie przy kredycie

Dzięki ubezpieczeniu nie martwisz się, że Twoje zobowiązania, np. kredyt hipoteczny lub gotówkowy, obciążą najbliższych w razie nieprzewidzianych wydarzeń.

Pomożemy Ci w spłacie kredytu w razie śmierci lub inwalidztwa. To również szybki sposób na dopełnienie wymogów bankowych.

3.Ubezpieczenie posagowe

Ubezpieczenie posagowe stanowi zabezpieczenie dzieci. Polisa ma charakter terminowy i skutkuje wypłatą świadczenia po osiągnięciu przez dziecko określonego wieku np. pełnoletności. Podstawowym elementem tego ubezpieczenia jest część oszczędnościowa.

4.Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to możliwość finansowego wsparcia pracowników w różnych sytuacjach życiowych takich, jak np. wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, operacja czy narodziny dziecka. Jest on przeznaczone dla firm, które zatrudniają co najmniej 2 osoby.

 

Zapytaj o ubezpieczenia

Magda

Magda

Magda Tuleja - specjalizuje się w obsłudze ubezpieczeń na życie

Karina

Karina

Karina Mrowiec - specjalizuje się w
ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz
majątkowych

Dominika

Dominika

Dominika Szmigiel- specjalizuje się w
ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz
majątkowych

Test